Tato webová stránka používá cookies. Cookies mohou být použity pro marketingové účely, statistické a přizpůsobení služeb individuálním potřebám uživatele. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.
Hlavní stránka Blog Seriál o autoelektrice NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY STARTÉRŮ

NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY STARTÉRŮ

13. 07. 2019
|

Zatím poslední číslo Miniseriálu o autoelektrice bylo věnováno popisu jednotlivých komponent ve startérech. Dnešní další díl navazuje na předchozí, avšak svým obsahem se zaměřuje na nejčastější závady startérů. 

Vy - profesionální autoelektrikáři - projevy chladného počasí na startérech velmi dobře znáte. Ale protože naše stránky navštěvuje také mnoho amatérských opravářů, řidičů a jiných čtenářů, začtěte se tedy právě do článku a pokuste se správně odhalit možnou příčinu, proč vaše starty v chladném počasí jsou velmi těžké a motor sotva "naskočí", případně proč vůbec nenastartujete váš automobil.

 

Řez startérem


Již jsme si v prvním díle našeho seriálu popsali jednotlivé komponenty alternátoru a v druhém díle byly popsány také náhradní díly startérů, v odborných kruzích nazývaných častěji spouštěč. Nyní se vracíme k jednotlivým komponentům startéru a popíšeme si jejich nejčastější závady, jak bylo avizováno v jednom z minulých čísel seriálu o autoelektrice.
 

Téměř nic není dokonalé a stejné platí také pro startéry. Ve startérech dochází k mnoha závadám, které mají různé příčiny. Pojďme si je tedy přiblížit.Problém zvaný volnoběžka


Jednou z nejčastějších poruch startéru je tzv. protočení startéru naprázdno. Častou příčinou tohoto jevu je vadná volnoběžka a to z toho důvodu, že převádí veškerou sílu vytvořenou startérem na setrvačník motoru. Tato závada se nejčastěji projevuje v zimním období, kdy teploty klesají pod bod mrazu a z důvodu vysokých kompresních tlaků a vyšší hustoty oleje v motoru je volnoběžka vystavena větší síle točivého momentu.

 

Příčina


Příčinou protáčení volnoběžky naprázdno je mechanické opotřebení válečku, který zajišťuje otáčení pastorku volnoběžky pouze jedním směrem. Toto mechanické opotřebení je možné spatřit, pokud rozebereme volnoběžku. Pak můžeme sledovat na válečcích viditelné rovné plochy vzniklé vybroušením. Váleček není kulatý, ale stává se hranatým. K tomuto opotřebení jednou dojde u každé volnoběžky. Tento negativní jev vzniká použitím nedostatečně kvalitního materiálu, nedodržováním kontroly jakosti při výrobě a v neposlední řadě použitým mazivem ve volnoběžce, což výrazně snižuje životnost volnoběžky.

 

Použijte správný typ maziva


Použité mazivo má určité složení, které si každý výrobce volnoběžek bedlivě chrání. Můžeme říci, že jde o výrobní tajemství.  Mazivo nesmí téct, nesmí vysychat, nesmí se drolit. Mazivo musí mít velký pracovní rozsah teplot pro použití a zároveň nesmí měnit svoji konzistenci vlivem okolního prostředí. V žádném případě se nejedná o stejné mazivo (vazelinu), které se používá na mazání ložisek! Je zde nutné připomenout, že se volnoběžka nesmí umývat žádným rozpouštědlem! Mohlo by dojít k vymytí maziva z volnoběžky a k jejímu následnému poškození.

 

Volnoběžka - jeden z potenciálních problémů ve startérechVolnoběžku, která se protáčí, se nedoporučuje v žádném případě opravovat! Je nutné ji vyměnit za novou. V opačném případě se dříve nebo později objeví další reklamace téhož druhu, a autoelektrikář si tak dobrovolně ničí své dlouho a pracně budované dobré jméno.


Problémy se zuby

Převodovka startéru nasazená na rotoru


Další příčinou, proč startér točí „naprázdno“, může být zlomená hřídel rotoru nebo převodovky startéru.

Pravděpodobněji a v praxi mnohem častěji se však setkáme s rozbitou převodovkou startéru.

Jak víme, na hřídeli převodovky je nasazena planeta s vnitřními zuby a v nich rotují satelity - ozubená kolečka. Planeta je vyrobena z PVC, satelity jsou ocelové. To proto, aby startér nebyl hlučný a zároveň také proto, aby chránila startér před totální destrukcí. Totiž, pokud selže volnoběžka, kdy je zadřená a volně se po nastartování motoru neprotočí, pak zde právě planeta plní funkci druhého bezpečnostního prvku a sníží potenciální škody na startéru. Ocelové satelity vylámou plastové zuby planety, a tak nedojde k přenesení točivého momentu motoru přes volnoběžku na rotor startéru. Startér je sice poškozen, ale jeho oprava nebude finančně tak náročná. Poškozenou převodovku opravíme výměnou planety.


Cvakání spínače naprázdno

 

Komponenty spínací cívky startéruTato závada je způsobena opálenými kontakty ve víčku spínací cívky. Ve víčku, jak víme, jsou pevné kontakty, kterými při propojení pohyblivým kontaktem (můstkem) procházejí velké proudy. Dochází k silnému zahřívání styčných ploch (obvykle měděných), materiál měkne a mechanickým tlakem pohyblivého kontaktu se tento kontakt prohne až do oblouku. Opětovnými starty se tento jev zvýrazňuje a zároveň se i zmenšuje kontaktní plocha mezi kontakty pevnými a pohyblivým. Je jen otázkou času, kdy pohyblivý kontakt z důvodu mechanického poškození (jeho ohnutí) a úbytku materiálu („vyleptávání“ dosedacích ploch) nepropojí pevné kontakty. Startér cvakne naprázdno.
 

Opravu takové závady provedeme buď výměnou celé spínací cívky, nebo její opravou. To znamená rozlisování cívky, výměny pohyblivého kontaktu a víčka cívky včetně pevných kontaktů. Doporučuje se vyměnit celé víčko, protože pravděpodobně bude vyhřáté.
„Lepení“ kontaktů

 

K tzv. „lepení“ kontaktů (jinak řečeno přibodování nebo svaření pevných kontaktů s kontaktem pohyblivým) dochází stejným způsobem jako u výše popsané závady. Prohnutý nebo nedostatečně zasunutý pohyblivý kontakt nepřevádí elektrický proud dostatečnou plochou a tím dochází k jejich silnému zahřívání. V dnešní době se, bohužel, setkáváme s cívkami, které mají některé části vyrobeny z méně kvalitních materiálů. Např. kontakty v cívce, jsou-li vyrobeny s nižším obsahem mědi, jsou také méně elektricky vodivé. Vzniká větší přechodový odpor a dochází k elektrickému oblouku, který způsobí svaření pohyblivého a pevných kontaktů v jeden celek. Jde o stejný princip jako např. u svařování.

Další poruchou spínací cívky může být jeho úplná nefunkčnost z důvodu spáleného nebo přerušeného vinutí spínací cívky. Po přivedení elektrického proudu na svorku 50 startér doslova neudělá nic, pohasnou kontrolky na přístrojové desce.

Lepení kontaktů opravíme opět výměnou celé cívky nebo výměnou víčka a pohyblivého kontaktu. Při přerušeném vinutí nezbývá nic jiného, než vyměnit celou cívku.


Občasné vynechávání startéru

 

Jednoznačně nejčastějším důvodem, proč startér někdy startuje a někdy ne, jsou krátké uhlíky. Uhlíky startéru nedosedají na lamely kolektoru s dostatečným přítlakem nebo jsou natolik krátké, že se nedotýkají lamel rotoru vůbec. Nefunkčnost startéru je tak způsobena přerušeným obvodem. Spínací cívka startéru je totiž ukostřena přes minusové uhlíky.

Stejná situace nastane, pokud je na rotoru startéru vypálená lamela komutátoru. V momentě, kdy se rotor zastaví tak, že vypálená lamela se nachází pod některým z uhlíků, nedojde k uzavření obvodu a rotor se při příštím startu neroztočí. Pokud dojde k pootočení rotoru následkem otřesu do jiné polohy (mimo vypálenou polohu), startér bude funkční a nastartuje.

Jak odstraníme poruchu krátkých uhlíků? Uhlíky jsou spotřebním materiálem, a jako takové podléhají opotřebení dle četnosti startů. Po vizuální kontrole držáku uhlíků, který není mechanicky poškozen, může autoelektrikář, vybaven bodovacími kleštěmi nebo výkonnou pájkou, tyto uhlíky vyměnit. Při nadměrném opotřebení uhlíků se doporučuje vyměnit pružiny uhlíků, které bývají vyhřáté přechodovými odpory a ztrácí tak svou tlačnou sílu. Má-li držák plastové vodítka uhlíku, také je vhodné je vyměnit. Zabrání se tím k jevu zvanému křížení (zasekávání) uhlíku. Takovým způsobem repasovaný držák se může znovu namontovat do startéru, ale před tím je nutné vždy dosedací plochu kolektoru rotoru zarovnat a vyčistit drážky mezi jednotlivými lamelami. Vyčištění drážek je prevence proti propojení jednotlivých lamel pilinami vznikajícími při osoustružení komutátoru.

Poškozený rotor s vypálenou lamelou můžeme nechat opravit výměnou komutátoru. Jedná se o druh opravy, které provádějí specializované firmy zabývající se převíjením statorů. Tento postup je finančně méně náročný, avšak zdlouhavý. Proto nejčastějším řešením je výměna celého rotoru za nový, bezvadný. Je nutné připomenout, že z důvodu nerovností na komutátoru došlo k nadměrnému opotřebení uhlíků. Proto uhlíky musíme, podle výše popsané opravy, vyměnit nebo nahradit celým novým držákem uhlíků.


Nedostatečný výkon startéru

 

Při startování, kdy motor točí těžce a nemůže naskočit, může jít o mechanickou poruchu startéru. To v případě, že spouštěč nebyl repasován a elektrické přívody k němu jsou v pořádku.

Příčinou tohoto jevu mohou být nadměrně opotřebované pouzdra, jejichž vůle způsobuje křížení rotoru startéru. Vnitřní průměr pouzder se používáním startéru zvětšuje a hřídel rotoru v nich uložená má při své rotaci velkou vůli. Tím dochází k  zvětšenému mechanickému odporu rotoru.

Měření poškozeného rotoru ze startéruStejnou závadu můžeme registrovat ve startérech s permanentními magnety. Zde je příčina nižšího výkonu jiná. Jde o ulomený permanentní magnet na statoru. Tato chybějící část magnetu způsobuje slabší magnetické pole a tím opět menší výkon. Obvykle k této situaci dochází, je-li startér vystaven nadměrnému mechanickému otřesu (rána kladivem po statoru, náraz na startér při autonehodě).

Závadu plynoucí z nadměrné vůle pouzder, jejichž důsledkem je křížení rotoru a zvýšený odpor, odstraníme výměnou starých pouzder za nové. Doporučuje se také kontrola a případná výměna pouzder v převodovce startéru, protože pouhá výměna pouzder umístěných ve vících startéru nemusí vyřešit tuto závadu. Je na místě zmínit, že satelity převodovky mají rovněž kluzná pouzdra nebo jehlová ložiska.

 

Příčinu malého výkonu startéru identifikované po vizuální kontrole – ulomení nebo absence magnetu – vyřešíme výměnou této magnetické části. Při takové opravě se vždy musí dodržet správná polarita nového magnetu! Magnet ve statoru zajistíme buď držákem magnetu, nebo jej nalepíme. Způsob zajištění volíme podle původního uchycení magnetu daného výrobcem. Není-li magnet dodáván jako samostatný díl, vymění se celý stator.Repase startéru

 

Závěrem je vhodné připomenout, že preventivní oprava startéru nazývaná „repase“ prodlužuje celkovou životnost jednotlivých komponent a tím vlastně celého startéru. Výše uvedené poruchy odstraní pouze konkrétní příčinu nefunkčnosti startéru. Smyslem repase je výměna spotřebního materiálu a nejvíce namáhaných dílů, vyčištění a namazání startéru doporučenými mazivy. Jde tedy o výměnu pouzder nebo ložisek, dále uhlíků, pohyblivého a pevných kontaktů v cívce a u dieselových rozvozových automobilů (taxi, pošta, …) výměnu volnoběžky.